Lunds Nämndemannarätt

Lunds nämndemannaförening 2023

Styrelsen

  • Ordförande

Attila Beck

attila.s.beck@gmail.com
0706-69 45 23
  • Vice ordförande

Maj-Britt Dahlquist

majbritt.dahlquist@outlook.com
073-342 45 88
  • Sekreterare

Eva Nyman

nymaneva@live.se
073-441 18 44
  • Kassör
  • Medlemsansvarig

Anna Ericson

anna-lomma@hotmail.com
073-915 56 72
  • Styrelseledamot

Stellan Nilsson

stellan.billgren@icloud.com
072-540 01 43
  • Styrelseledamot

Remco Andersson

remco-andersson@gmail.com
070-635 66 79

Endast för administratörer